top of page
20211227_220554_edited_edited.jpg

עריכת ספר פרוזה

למה הצלחת הספר שלך תלויה מאוד בעריכה שלו?

התפקיד המרכזי של העריכה הספרותית הוא לחזק את הקשר בין הסופר, הספר שלו, וקהל הקוראים המיועד. למעשה, כל מלאכת השיווק של הספר מתחילה בעריכה שלו. 

 

עריכה נכונה גורמת לשרשרת האירועים הבאים:

1. הקורא ה"רעב" שלו (זה שאם היה יודע על מה הספר היה מייד רץ לקנות) מזהה במבט ראשון, מהמשפט הראשון ומהעמוד הראשון, שזה הספר "בשבילו". וקונה אותו.

2. הוא מתחיל לקרוא ולא עוצר. כל עמוד מוביל אותו עמוק יותר אל תוך הספר, כל פיסקה מוליכה אותו קדימה, כל פרק משאיר אותו במתח ובתיאבון. הוא ממשיך וממשיך לקרוא עד הסוף.

3. ואז, בסוף, הוא מתרגש כל כך - שהוא נענה להזמנה שלך (הגלויה והסמויה) להמליץ עליו הלאה ו"למכור" אותו לעוד קוראים כמותו.

כדי לעזור לך בהחלטות העריכה שקשורות לשיווק, הכנו עבורך מדריך אינטראקטיבי שיוביל אותך לתובנות הכי חשובות בנושא. את כל המידע שבמדריך, כולל התובנות האישיות שלך, אנחנו נשלח לאימייל שלך.

bottom of page