top of page

איך להפוך את המילים שלך לכסף שלך?

קורס קופיטלינג

טופס הצגת מועמדות אחרי ההקלטה:

מיועד לקופיז, תוכניסטים, וכאלה שמשווקים לעצמם

ימי שלישי | 8 מפגשים חיים (שגם יוקלטו)

מתחילים אחרי החגים: 18.10.22, 10:00 בבוקר

bottom of page