top of page
  • yehudit5

איך לבצע פרויקטים גדולים? כמו כתיבת ספר

איך לבצע פרויקטים ענקיים?

התחלתי וסיימתי רבים מאוד.

כרגע אני בתוך 4 כאלה,

כל אחד מהם ראוי למשרה מלאה,

ואף אחד מהם לא נכלל בתוך

תריסר הספרים שאני עורך כרגע.

הבעיה בפרויקטים ענקיים:

אי אפשר להכיל אותם,

מרוב שהם גדולים.

פשוט לא רואים את הסוף שלהם.

הם מייאשים מעצם היותם.

בנוסף, אני אדם שמשתעמם בקלות.

וברור מה זה עושה לפרודוקטיביות.

השיטה שלי:

1. לעשות את הצעד הראשון.

הוא הכי קשה - עד שעושים אותו.

לכן זה חייב להיות צעד קטנטן.

זה יכול להיות פשוט לפתוח מצגת

ולקרוא לה בשם.

אולי להכין מסך פתיחה.

2. תמיד ללכת במסלול המובנה:

רעיון > מבנה > סגנון.

כלומר, אחרי הרעיון לכתוב את המבנה.

את ראשי הפרקים, השלד של הפרויקט.

לא לגעת בתוכן עד שיש מבנה גמור.

2.5 אלא אם תוכן כלשהו ממש דורש ביצוע.

במקרה כזה, אני נכנע לגחמות שלי

למשך זמן מה לפני שאני חוזר למבנה.

זה מוביל לסעיף הבא:

3. לקטוף קודם את הפירות הכי נמוכים.

אני מתחיל ממה שקל לי וכיף לי.

ממשיך למה שקל לי וכיף לי.

נשאר תמיד בקל ובכיף.

את החלקים הקשים אני מדחיין.

בסוף גם יהיו הפירות הנמוכים.

4. לקפוץ מפרויקט לפרויקט.

כידוע, יש לי כמה בכל רגע נתון.

אני לא נותן לעצמי להשתעמם,

קופץ מנושא לנושא בלי למצמץ,

וכשיש מבנה ברור גם אין בעיה

לחזור לפרויקט מאותה נקודה.

זה קשור לסעיף הבא:

5. לתת לעצמך זמן הבשלה.

כשאני קופץ מפרוי