top of page
  • talbe4

הנוסחה להשקת ספר בהצלחה. אני מדבר על הספר שלי(וגם שלך)

אני אשרוט, אני אנשך, אני אבעט,

אני אעשה את כל מה שביכולתי

(ואז עוד קצת)

כדי לגרום לספרים שיצאו אצלנו להצליח.

זה מה שהבטחתי לעצמי לפני שנתיים,

כשהחזון של בית העורכים החל להירקם.

רציתי שהספרים שלנו יהיו לא רק טובים,

אלא גם מצליחים.

כי זה החלום של כל מחבר ומחברת,

וזה גם יבדיל בינינו לבין גורמים אחרים

שיכולים "לעשות לך ספר".

זו לא חוכמה לעשות "סתם" ספר.

החוכמה היא לעזור לו להצליח.

ולהצליח כסופר או סופרת עצמאים!

בלי הוצאה גדולה שדוחפת אותו בחנויות.

מאז זרמו הרבה מים.

ו... אולי קצת הרגשת בעצמך

שאני מתאמץ מאוד לעשות

את מה שהבטחתי.

וכן,

היו השקות מטורפות. היו הצלחות.

אבל היו גם ספרים שהצליחו פחות.

ולמרות שהספר הוא תמיד של המחבר,

אני תמיד לקחתי את זה אישית.

כאילו זה הספר שלי.

ולמדתי. למדתי הרבה.

את כל מה שלמדתי אני מיישם,

וכפועל יוצא בחודשים האחרונים

הצלחה רדפה הצלחה.

חלק מההצלחות ממוקדות בהדסטארטים,

חלק מהן דווקא במכירות "רגילות".

אבל המבחן האמיתי

- כך ידעתי -

יהיה בספר הבא שלי.

ספר נישתי מאוד,

ספר ללא קהל רב.

מדריך הכתיבה שלי.

ובעצם, מדריך הכתיבה של אוג.

הספר שעשה אתמול את זה:


האמת שלא ציפיתי לזה.

בחמישייה הפותחת?!

יחד עם תותחים כבדים כמו

החדש והכה מדובר של נעה ידלין,

רומן רומנטי של סנדרה הבה,

צ'יק ליט מצליח של יאנג,

ופנטזיה אורבנית חזקה של הרפר?

הרי קוראים אותם קהלים אדירים.

מה אני עושה שם, בכלל, ברשימה?

כפועל יוצר, כמובן שקיבלתי מדבקה: