top of page
  • talbe4

זמן, איך הוא קשור ליצירתיות בכתיבה שלכם?

הזמן הוא החבר היצירתי הכי טוב שלך.

לפחות בכל מה שקשור לכתיבת ספרים, כמובן,

במובנים אחרים -

שילך לעזאזל הזמן,

ומה שהוא עושה לנו וליקירינו.

שישב על קקטוס.

אבל מי שרוצים להיות יצירתיים?

הזמן הוא החבר הכי טוב שלהם.

ועכשיו, אני מרשה לעצמי לעשות

אבחנה חדה וברורה בין

1. אנשים שחושבים שיצירתיות

היא עניין של גאונות

(ולכן הם לא חושבים שהם שם),

לבין...

2. אנשים יצירתיים באמת.

כי היצירתיים באמת יודעים סוד:

יצירתיות זה עניין של הקדשת זמן

ושימוש בטכניקה מחשבתית מסויימת מאוד.

(כאן המקום לאפשר לך להירשם,

כנראה בפעם האחרונה, לזה:)נחשוב לרגע על משהו שמחייב

יצירתיות ברמה גבוהה מאוד,

מאוד מאוד מאוד מאוד:

שחמט.

מי שמכירים ומשחקים שחמט

יודעים שיש מהלכים רגילים,

מהלכים טובים, ומהלכים גאוניים ביותר.

מהלכים שרק מוח שחמט מטורף,

יצירתי, חוצפן, שובר פרדיגמות,

יכול לחשוב עליו.

(מה זה יצירתי? שילוב של מקורי ורלוונטי.

רק מקורי לא ינצח משחק.

רק רלוונטי לא יצור משהו מלהיב)

אבל...

כפי שיודעים כל מי שאי פעם לקחו ספר שחמט לידיהם