top of page
  • talbe4

יותר מדמי כיס - ספר שיבטיח את העתיד הכלכלי של ילדך

יש ספרים שיכולים לשנות עולם.

אני אגיד את זה הכי פשוט שיש:

הספר הזה יחסוך / יעניק לך,

ולכל הורה שיתן אותו לילדים שלו,

עשרות אלפי ש"ח. בקלות.

יותר מזה:

הספר החדש, החצוף, המועיל הזה

(השם שלו: יותר מדמי כיס)

יכול להבטיח את העתיד הכלכלי

של הילדים שלך (ושלי. אני כבר קניתי).

הוא יכול להיות ההבדל

שבין חיים בעוני ובפחד,

לבין חיים ברווחה ובביטחון יחסי.

כי הוא ילמד את הילדים שלך

את כל הדברים החשובים

שבבית הספר, משום מה

ואולי בכוונה תחילה,

לא מלמדים אותם.

דברים כאלה, למשל:
או דברים כאלה:חשבת פעם למה לא מלמדים את זה בבית הספר?

למה אף אחד במשרד החינוך והאוצר

לא חושב שלתת השכלה פיננסית לילדים,