top of page
  • talbe4

מהי הצלחת ספר בעיניים שלך?

חטפו אותי לדובאי.

באמת, אני לא צוחק.

אני נמצא עכשיו כנגד רצוני

(זה סיפור מעניין, אספר לך בפעם אחרת)

בעיר ההזויה ביותר בעולם...

ואתמול הייתי ליד הבורג' חליפה,

מגדל כל כך גבוה

שאי אפשר היה להכניס אותו ישר לפריים:

הקימו את המגדל הזה מסיבה אחת בלבד:

לשדר הצלחה.

לשדר שהנה, פה, בתוך מדבר צחיח,

במקום בו לפני זמן קצר היו רק כמה גמלים

(וגם הם חיפשו צל ומים)

הצליחה לצמוח עיר פלאים מוזרה,

עם מגדל בגובה שמתקרב לקילומטר.

רואה את המגדלים הנמוכים שלידו?

כל אחד מהם יותר גבוה - ובהרבה -

ממגדלי עזריאלי שלנו.

אבל האמיראתיים הצליחו בחיים.

והם רצו לשדר את ההצלחה הזו

ולמנף אותה להצלחות אחרות.

ככה נראית הצלחה בעיניים שלהם.

וזה העלה בי את השאלה:

מהי הצלחה (ספרותית!) בעיניים שלך?

לאיזה גבהים הייתי רוצה

שהספר שלך יגיע?

ו... מה עשית כדי שזה יקרה?

אני אקרא את כל התשובות,

ואת החשובות ביותר אני גם ארכז בפוסט

כדי שכולם יוכלו להיעזר ברעיונות שלך.

bethaorchim@lironfine.com

10 צפיות0 תגובות

Comments