top of page

פגישת "הרעיון הגדול"

250 ש"ח

זהו השלב הראשון והקריטי בעריכה הספרותית או בעריכת התוכן.

מדובר בתהליך סדור ושיטתי, המנוהל על ידי צוות העורכים של בית העורכים. הוא נועד כדי להבין אותך, את כתב היד ששלחת לבחינה, ומה צריך לבצע בו על מנת להפוך אותו לספר שימכור את עצמו.

בסיום הפגישה אנו שולחים לך את ההקלטה שלה, ואם יש צורך נזמן אותך לפגישה נוספת להצגת המשך תהליך העריכה המוצע.

אסור להתחיל תהליך עריכה ללא פגישה כזו.

bottom of page