top of page

הצהרת נגישות

עשינו כל שבידינו כדי להנגיש את אתר בית העורכים לקהל כמה שיותר רחב, כך שאנשים מכל קשת המוגבלויות יוכלו להשתמש בו. אנחנו שואפים לציית כמה שיותר לחוק הנגישות לאתרים ולכללים של המרכז הישראלי להנגשת אתרים, המפרטים איך מנגישים אתרים לאנשים עם מוגבלות. אנחנו מקווים שהציות לחוק ולכללים יהפוך את האתר שלנו לידידותי לכלל המשתמשים, אך לצערנו לא התאפשר לנו להנגיש את כל האזורים והחלקים של www.bethaorchim.com. יחד עם זאת, אנחנו כל הזמן מנסים להשתפר בנושא ומחפשים פתרונות חדשים שיאפשרו לנו להנגיש חלקים נוספים באותה רמה. לכן, לאור אופיו הדינמי של האתר, יכולות להיות תקלות קטנות מדי פעם כשנעדכן אותו.

תנאי שימוש

1. כל רכישה, רישום, גלישה או פעולה באתר מחייבת את הגולש בתנאי השימוש אלו. בעצם השימוש באתר אתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש שלהלן .אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים בתקנון זה, אינך מורשה לגשת לאתר, לנצל אותו ו/או להשתמש בו. מומלץ לקרוא את תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר

2. כותרות ומונחים – הכותרות בתנאי שימוש אלה ישמשו לנוחיות בלבד ואינן בעלות משקל משפטי.  בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון “אתה”, “משתמש”, “משתמש רשום”, “משתמש שאינו רשום”, “גולש”, “גולש באתר”, או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האתר, והכל בהתאם להקשר, הכוונה היא אליך, מי שעושה שימוש באתר בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצע המשתמש הרשמה לשירותי האתר ובין אם לאו; ויכונה להלן: “משתמש”.  החברה/האתר היא חברת פיין קונטנט בע"מ” הרשומה כחוק ופרטה להלן.

3. המוצר – הוא מוצר מידע דיגיטלי – לאחר הרכישה תקבל קישור ופרטי התחברות למערכת התלמידים בה נמצא הקורס. יודגש כי המוצר הינו סרטונים, תגילים, טקטסים וחומרי הדרכה אשר כולם תכנים דיגיטלים.

4. מועד השלמת הזמנה – רק אישור עסקה מחברת האשראי יהווה אישור על השלמת ההזמנה אצל מפעילת האתר. לאחר השלמת הרכישה ישלח אישור הזמנה אל כתובת הדוא”ל שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה. לאחר קבלת אישור התשלום מחברת האשראי, תיפתח אפשרות צפיה בתוכן שרכשת.

5. אספקה – הקורס ייפתח בפניך באמצעות קישור לאחר הרכישה, לחלופין בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תתריע עליה בפני האתר התוכנית תישלח במייל שיסופק על ידך בתוך 3 ימי עסקים מרגע הרכישה.

6. משך הקורס – החברה מאפשרת למשתמשים לרכוש קורסים לצפייה מקוונת למשך תקופות זמן. קורס דיגיטלי שלא מצויין עבורו אחרת יהיה פתוח לצפייה למשך 12 חודשים מיום הרכישה; הגישה לקורס תהיה זמינה למשך שנה (12 חודשים) מזמן הרכישה ואחריות המשתמש היא לעשות במשך תקופה זו את השימוש בתכנים. ככל שנדרש יהיה רשאי הלומד במהלך 12 החודשים לבקש הארכת תקופה זו מסיבות מיוחדות והחברה תשקול בחיוב להעניק לו ארכה של עוד 12 חודשים לפחות לצורך שימוש בקורס.

7. שימוש אישי – ההרשמה בתשלום עבור מוצרי המידע והקורסים השונים באתר נועדו לשימוש פרטי בלבד, ואין למסור את פרטי הכניסה לאדם אחר שאינו רשום בתשלום. אין להעביר ו/או למסור את קבצי הקורס, לכל צד ג’ שהוא, בכל אמצעי אפשרי, ואין להעתיקם או לפרסמם או להציגם (בכל מדיה שהיא). אין לעשות שימוש בקבצי הקורס לכל שימוש אישי שאינו מפורט כאן ואין לעשות בו שימוש לצרכי הדרכה או לכל שימוש מסחרי אחר.

8. הזדהות אישית – חל איסור מוחלט להשתמש באתר בזהות בדויה או להתחזות לאדם אחר או להיכנס לאתר בשמו של אדם אחר ללא אישורו המפורש. רכישת הקורס היא אישית ואינה ניתנת להעברה. אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכח הרכישה, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בפרטי החשבון, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של החברה.

9. השעייה – הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

10. מחירים – מחירי הקורסים השונים שיפורסמו באתר הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה בעת מועד ביקור המשתמש באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי המשתמש באתר, לפי המאוחר. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי הקורסים באתר מפעם לפעם, או לאפשר מכירת קופוני הנחה לרכישת קורסים, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי המשתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים והנחות לקורסים השונים, אולם מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר המוזל.

11. הלקוח – רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על החברה), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.

12. הרכישה – הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי, או בעל חשבון Paypal, או שוברים מיוחדים שיונפקו. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי (או Paypal) לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. החברה מתחייבת לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו.

13. שינויי תכנים – הנהלת האתר יכולה לשנות מדי פעם את מראה האתר והתכנים הניתנים בו. מסיבות שונות עשויה החברה גם לעדכן את הסרטונים ותכני הלימוד על פי שיקול דעתה המקצועי ולהחליף את התכנים, הסרטונים והקבצים באחרים כדי לשמור על זכויות יוצרים, או לשם התאמה פדגוגית ודיגיטלית, או בשל כל סיבה אחרת. הצטרפותך לקורס מהווה הסכמה כי תכני הקורס יעברו התאמות מעת לעת על פי אילוצים וצרכים שונים. סרטונים שונים עשויים להיגרע או להתווסף בהתאם לצורך וכן על פי דרישת צדדים שלילשיים. בהצטרפותו המשתמש מצהיר על הסכמתו לכך.

14. שינויים באתר – החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בדפי הנחיתה שלו ו/או באתר הקורסים שלה ו/או בקורסים, בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידה. המדובר על שינויים כגון, אך לא רק, עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האתר ו/או דפי הנחיתה שלו ו/או של אתר הקורסים ו/או של הקורסים, של תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ושל שאר מסמכי החברה הקשורים באתר. יודגש שהחברה רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

15. מקצועיות התכנים – חרף מקצועיות החברה והתכנים המתפרסמים באתר ו/או בקורסים, אין החברה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאתר. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנו. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תלונה או כיוצ”ב בגין אי-דיוק באיזה מן התכנים המופיעים באתר או בנגזרותיו.

16. עדכון תנאי שימוש –  לתשומת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בעמוד הבית של האתר.

17. ביטול עסקה – על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, במידה ומשתמש רוצה לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, הנו רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, לפי המאוחר. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך שלוש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח המשתמש והחברה תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות 10 ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות באתר בלבד ולאחר שהמשתמש התריע על כך בכתב לחברה ואפשר לה לתקן את התקלה. פנייה לביטול תיעשה למחלקת שירות הלקוחות של האתר או במייל office@lironfine.com

18. פתיחת אריזה – ניתן לבטל עסקה שמתבצעת דרך האתר תוך 14 ימים ולקבל זיכוי כספי מלא, ובלבד שלא צרכת את תכני הקורס שברצונך לבטל, במלואם או בחלקם. צפייה בסרטון או צריכת תכנים מהאתר – נחשבת כ”פתיחת אריזה” ולאחר שבוצעה לא ניתן יהיה לקבל זיכוי כספי.

19. זיכוי – בכל מקרה של זיכוי, הינך מצהיר כי ידוע לך שהוא יועבר אליך בתוך 30 ימי עסקים ממועד הודעתך, באמצעות כרטיס אשראי/העברה בנקאית. הינך מצהיר בזאת כי ברור לך שבמקרה של ביטול הרשמה לקורס מסוים, תיחסם הגישה שלך לקורס באופן מיידי, ויהיה עליך לרכוש אותה מחדש, במידה ותרצה לגשת שוב לתכנים.

20. זמינות – בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל התקופה של הרצת קורס (12 חודשים מהרכישה) יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

21. זמינות ממכשירים – הקורס פועל על פלטפורמות וורדפרס מותאמות למחשב אישי שולחני. הצפייה במרבית התכנים מותאמת גם למרבית מכשירי סלולר מותאמים. עם זאת ייתכנו שינויים מכשיר למכשיר. חווית הצפייה המיטבית הינה דרך מחשב שולחני.

22. פרסום תגובות– כל תגובה הנשלחת במייל או נכתבת באתר יכולה להתפרסם בשמך המלא. תוכל בכל עת לבקש להסיר את הפירסום.

23. שינויי תכנים – הנהלת האתר יכולה לשנות מדי פעם את מראה האתר והתכנים הניתנים בו. מסיבות שונות עשויה החברה גם לעדכן את הסרטונים ותכני הלימוד על פי שיקול דעתה המקצועי ולהחליף את התכנים, הסרטונים והקבצים באחרים כדי לשמור על זכויות יוצרים, או לשם התאמה פדגוגית ודיגיטלית, או בשל כל סיבה אחרת. הצטרפותך לקורס מהווה הסכמה כי תכני הקורס יעברו התאמות מעת לעת על פי אילוצים וצרכים שונים.

24. שימוש לרעה באתר ובתכניו: החברה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר, המוצרים והשירותים הניתנים בו. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות ביחס לשם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית: העברת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג’ בין אם בתמורה ובין אם לאו; מכירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג’; מתן גישה לתוכן האתר לצד ג’ באמצעות שם המשתמש והסיסמה. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה של מידע אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית. החברה תגביל כל פעולה של משתמש ו/או תשהה כל פעולה של משתמש ו/או תסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או תמנע גישה של משתמש ותנקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיה שלה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בתכנים המוצעים על ידה, לרבות קורסים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

25. הרחקת משתמש – החברה רשאית להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש הפר איזה מתנאי השימוש אלה, העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפר זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בביטחון המדינה וכיו”ב.

26. הפרעות – החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך עקב כך.

27. זכויות יוצרים ושימוש – אין להעתיק, ולשכפל מידע מהאתר באתר אחר תחת שמך. אין להעתיק, לשכפל מידע מהאתר באתר אחר גם עם הפניה לאתר הנוכחי. מסירת פרטי הגישה האישיים של האתר לאדם אחר לאחר התשלום מהווה עבירה על חוקי האתר ויכולה להסתיים בבית דין ופיצוי כספי.

28. זכויות – זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים הנמכרים באתר, והן באשר לנגן הייעודי המאפשר צפייה בתכנים, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

29. העתקה – יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח לחברה אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין או על פי שימוש הוגן. החברה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-האתר. אין להציג תכנים מהאתר ללא רשות מפורשת בכתב ,אין להציג תכנים מ-האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אין להשתמש בקבצים הגרפיים באתר. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מקישורים לאתר.

30. שימוש הוגן – כלל החומרים המופיעים באתר הינם ממקורות גלויים או ממגוון מקורות המתיר שימוש הוגן כגון (ויקפדיה, לע”ם’, ארכיון התצלומים הלומדי, ארכיון המדינה, הבית הלבן ומאגרי מידע חינמים או שהחברה מוניה עליהם). במהלך הכנת חומרי הלמידה והקורסים והאתר נעשה נסיון ממשי לפנות ולאתר את כל בעלי הזכויות ולשלב רק חומרים מותרים על פי דין או במסגרת שימש הוגן. ככל שנפלה תקלה או שגוף כלשהו רואה עצמו נפגע כבעל זכויות נודה לו מאד אםן יפנה אלינו להסדרת הנושא באמצעות מייל החברה.

31. אחריות אישית – במקרים מסוימים יתכנו שגיאות הנובעות משימוש במידע מצד שלישי, במידה ונפלה טעות כזאת, אין האתר נושא באחריות לשימושך האישי בתוכן. התכנים באתר ניתנים כפי שהם ואינם מותאמים אישית לכל אדם. השימוש בתוכן הוא על אחריותך הבלעדית.

32. השלמת התשלום – במידה והתשלום על המוצרים לא יושלם הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש ולהוציא אותך מהמערכת הפנימית.

33. באנרים – הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד. הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

34. רישום – ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש המשתמש להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, דוא”ל, טלפון. המשתמש אינו מחויב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך בעת הרישום לאתר, אך חלק מן הנתונים (כגון ת”ז וכתובת מגורים) הכרחיים על-מנת לבצע רכישות באתר.לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי המשתמש באתר על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת המשתמשות של החברה והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים בה.

35. איסוף מידע ושימוש– הפעילות באתר דרך רישום לאתר על ידי שם משתמש וסיסמא אישית, כוללת גישה לקורסים ותכנים יחודיים בעת הרישום לאתר הינך מצורף לרשימת התפוצה באתר. ויש בכך הסכמתך לקבל תכנים רלוונטים מעת לעת מאיתנו הן בקשר להתקדמותך בקורס וכן בנוגע לפרסום, עדכונים, מבצעים והצעות שונות כמפורט במדיניות הפרטיות. האתר אוסף מידע על זמן הרישום וכן על IP שממנו הרישום התבצע. בכל שאלה לגבי רישום באתר, ניתן לפנות לתמיכה. כל רישום באתר בכל טופס שהוא, וכן מסירת פרטים אישים הינם על אחריות הגולש. ניתן לבקש למחוק את כל המידע מהאתר ומחברת הדיוור בכל עת. מסירת הפרטים בעת הרישום מחייבת את הנרשם, בין אם הוא הכניס פרטים שלו ובין אם הוא מסר פרטים מישהו אחר בשמו (כגון רישום לקורס דרך צד שלישי), במידה וקיבלתם דיוור או התראות למייל ולא נרשמתם תוכלו לבקש מהנהלת האתר להסירכם.

36. קבלת מידע פרסומי – עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, בדואר או בטלפון סלולארי, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או באמצעות מסרון למספר טלפון סלולארי שאותו סיפקת. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות כניסה לקישור הסרה מהשירות המסופק יחד עם המידע ובדרך זו בלבד. מובהר בזאת כי התוכן עשוי להיות פרסומי גם אם הוא לא מסומן ככזה. בעצם השימוש באתר אתה פוטר את החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם. מובהר בזאת כי השימוש במוצרי החברה מהווה הסכמה לקבלת עדכונים בדוא״ל וכן כל חומר שיווקי / פרסומי אחר,

37. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים.

פרטי החברה – פיין קונטנט בע"מ.

כתובת פיזית של העסק: קלמן ביאלר 13 רחובות

מייל: bethaorchim@lironfine.com

טלפון: 0549410091

Who we are

Our website address is: http://www.bethaorchim.com.

What personal data we collect and why we collect it

תגובות

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

מדיה

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

bottom of page