top of page

יותר מכל גורם אחר, העריכה הספרותית היא זו שתביא להצלחה - או לכישלון - של הספר שלך. למה הקביעה הזו כל כך נכונה? איזה כלים עומדים לרשותך כדי לשפר את סיכויי ההצלחה של הספר? ולאיזה בורות אסור לך ליפול? לקרוא, לצפות בווידאו ולשמור במועדפים

bottom of page