top of page

סדנת העמקה: ליטוש דיאלוגים בקלות

690 ש"ח

השתלמות מיוחדת: כתיבת דיאלוגים מבריקים, מרמת מתחיל עד רמת מאסטר.

(17 הדרכות ממוקדות)

bottom of page