top of page

פיתוח עלילת ספר

699 ש"ח

פשוט מדהים.

אין לי מילה אחרת לתאר את מה שעשית עכשיו.

בחרת כל כך נכון, ואני מבטיח שלא לאכזב אותך.

הקורס המלא לפיתוח ספר נותן יותר מכל סדנת כתיבה שאי פעם היית בה. הוא יאפשר לך לפתח את הספר שלך

מהר יותר

טוב יותר

עם עלילה ודמויות הרבה יותר עשירות!

וכמובן: גם כאן יש גם אחריות

במהלך השנה (!) הקרובה אני אאפשר לך

לבקש את כספך בחזרה, אם השיטה תאכזב אותך.

אין לך שום סיכון כאן.


27 שיעורי מפתח

bottom of page