top of page

כתיבת צללים

חשוב לך לכתוב ספר אוטוביוגרפי (או אחר), אבל אין לך זמן לכתוב אותו? כנראה שצריך פה כתיבת צללים/סופר צללים. כלומר: מומחה עריכת תוכן, שגם יודע לכתוב היטב (לא כל העורכים יודעים לכתוב), שיישב איתך, יחלץ ממך את הסיפור, ויכתוב אותו במקומך, בשמך. ובסודיות מוחלטת - זה מה שעושה סופר צללים.

למעשה, חלק גדול מהספרים האוטוביוגרפיים (וספרים אחרים ש"נכתבים" על ידי ידוענים), שאפשר למצוא על המדפים בחנויות הספרים, נכתבו על ידי סופרי צללים. עין בוחנת תדע לזהות את הקווים הסגנוניים הזהים שהם חולקים.

כתיבת צללים

בתהליך של כתיבת צללים בונים מראש את הסיפור או את התוכן, בוחרים את סגנון הכתיבה, את נקודת המבט, ויוצאים לדרך. כאשר כל הפרמטרים האלה ידועים מראש, העריכה הספרותית בכתיבת צללים נעשית כבר בתהליך הפיתוח המורכב, ובסיומה מתבצעת עריכה לשונית.

השורה התחתונה: הספר שלך נכתב במינימום מאמץ ועבודה מצידך, ובאיכות מעולה.

bottom of page