top of page
  • talbe4

במה מוגבל הגוף השלישי המוגבל?

אתמול היתה לי פגישת סטטוס

(כן, היו בחירות. אז מה)

עם כותבת יקרה,

שרוצה לייצר טוויסט בעלילה

בזכות שימוש בגוף שלישי מוגבל.

זה עניין אותי.

בדקתי.

ו... התברר שלא לימדתי מספיק טוב

את עניין הגוף השלישי המוגבל.

אותה כותבת, ש-IQ לא חסר לה בכלל

(ויש לה גם רעיון מבריק לספר),

הבינה ממני שהוא מוגבל

כי הוא "לא מאפשר כניסה למחשבות".

אופס.

כנראה שבאמת לא לימדתי את זה טוב.

הרי גוף שלישי מוגבל -

מאוד מאפשר כניסה למחשבות!

כנראה שהטעות קרתה בגלל

המילה "מוגבל", שהיא בעייתית.

זו מילה עם קונוטציה גרועה,

כמו המילה "שלילי" בבדיקות רפואיות,

שבדרך כלל מציינת חדשות חיוביות, דווקא.

אז מה זה באמת גוף שלישי מוגבל?

זו כתיבה בגוף שלישי (הוא אמר, היא הלכה)

שמוגבל לזווית הראייה של דמות אחת בלבד.

זו ההגבלה.

אנחנו לא חופשיים להתרוצץ בין הראשים

של כל הדמויות שמשחקות באותה סצנה,

ואנחנו לא יכולים להציץ למחשבות שלהן,

כי אנחנו מגלמים דמות אחת בלבד.

המגבלה הזו היא יתרון.

כי היא מאפשרת לקוראים

להציץ למחשבות שלה עמוק,

היא מאפשרת להם להכיר אותה,

והיא מאפשרת להם להיות מופתעים

יחד עם הדמות.

ו...

אתמול גם החלטנו על עניין נוסף,

שקשור במסלול כתיבת הרומנטיקה

שמובילה נעמה טל.