top of page
  • talbe4

מאפס למאה תוך 3 חודשים? כן. ואנחנו גם ברשימה של האהובים ביותר.

טוב,

מהם הסיכויים שיש לסופרת מתחילה,

סופרת ביכורים,

סופרת שאיש לא שמע עליה קודם,

סופרת שאיש לא ספר בכלל,

להגיע תוך 3 חודשים

מאפס הכרה, יחסי ציבור ומודעות -

לרשימת מאה הספרים הכי אהובים

בעברית בשנה האחרונה?

מהם הסיכויים?

אפס אפס אפס... או

העיניים שלך רואות נכון.

שלוש סופרות כאלה,

שהוציאו את ספריהן אצלנו

רגעים ספורים לפני שבוע הספר

(לפני שלושה חודשים כמעט בדיוק)

ממש עשו את זה.

אריאלה נקר (ערכה: מיכל גטניו)

אוראל כהן (ערכה: דולב בן ארוש)

סיון דרשן (ערכו: ליאור ניר וחגית אלכסנדר)

אבל רגע.

מה, בשם כל השמות,

הסיכויים שמדריך כתיבה צנוע,

עם שם מוזר,

שלא מקבלת בדל הכרה

ממגדלי השן של הכתיבה,

עם אפס יחסי ציבור,

ספר עיון אזוטרי כמעט,

ישתחל גם הוא לרשימת המאה?

אפס מאופס, נכון?

ובכן:

לרשימת המאה הזו,

שנסמכת אך ורק על אהבת הקוראים

ולא על החלטות מגדלי השן הנרקבים

הוצאת בית העורכים, שלנו,

הכניס ארבעה ספרים.

חמישה, למעשה,

אם נכלול גם את זה:

"באת אליי", ספר של מיכל אדמוני

(ערכו: תרין אל-און ולילי שמיר)

שנקנה על ידי הוצאת מטאור.

מה הסיכויים?

ובכן, אם הולכים

בשיטה של בית העורכים,

הסיכויים רבים.

כי אנחנו יודעים להפוך את הרעיונות שלך,

את החזון שלך, את הכתיבה שלך,